Ik lees sinds een tijdje verschillende artikelen en blogs over financiële onafhankelijkheid, rijk worden, geld verdienen, enz. Wat mij aan deze blogs opvalt is dat de meeste Nederlandse blogs vooral worden geschreven door mensen in loondienst. Dit is voor mij een deels andere insteek dan voor een zelfstandige. Hetzelfde zie ik bij video's en artikelen van Amerikanen. De situatie in de Verenigde Staten is op een aantal vlakken dramatisch anders dan bij ons. Dit brengt mij ertoe om ook zelf in de pen te klimmen om mijn ervaringen en ideeën vast te leggen. Daarnaast vind ik schrijven over mijn ideeën, intenties en keuzes een goede manier om mijn kennis te vergroten. Dat is misschien wel de belangrijkste reden om aan dit blog te beginnen.

Inspiratie


In dit eerste artikel ga ik in op mijn eerste inspiratie om nieuwe keuzes te maken op het gebied van geld verdienen, en recente aanvullingen daarop. In 2016 begon ik opnieuw voor mijzelf, ditmaal echt en als zelfstandige. Kort voor dat moment heb ik 'Rich dad, poor dad' van Robert Kiyosaki gelezen. Het meest fundamentele punt wat Kiyosaki in dit boek maakt, is 'pay yourself first'. Voor mij is dit uitgangspunt de basis voor het opbouwen van vermogen. Consistent geld apart zetten 'voor jezelf' is de basis van vermogen, rijkdom, financiële onafhankelijkheid. Ik zie dit terug in meerdere boeken en video's waar ik inspiratie uit haal.

Een boek wat ik net opnieuw heb gelezen en waar dit ook in staat is 'The Richest Man in Babylon'. Dit boek is inmiddels bijna een eeuw oud, maar bevat fundamentele pijlers voor financieel succes. Deze pijlers worden verteld via parabelen uit de tijd van Babylon. De eerste wijsheid uit dit boek is: "A part of all you earn is yours to keep." Dit is voor mij precies 'pay yourself first'. Een deel van jouw inkomen moet je voor jezelf houden.

De twee wijsheden erna zie ik ook als fundamenteel voor succes. De eerste draagt in mijn ogen bij aan het succes van de eerste wijsheid, en is: "Control thy expenditures", oftewel beheers je uitgaven. Dit doe je met een budget. Budgetteren is de manier om controle over jouw uitgaven te krijgen. Door het maken van een budget ben ik bewust gaan nadenken over waar ik nu mijn geld iedere maand aan uitgeef en hoeveel ik vind dat een goed bedrag is voor die zaken waar ik meer invloed heb op het bedrag dat ik maandelijks uitgeef. Daarnaast laat een budget zien hoeveel geld ik feitelijk overhoud om andere dingen mee te doen, of 'aan mijzelf te geven'. En daarmee kom ik op de derde wijsheid, die zegt: "Make thy gold multiply", oftewel: zet je geld aan het werk. Bij deze regel wordt gesproken over rendement, en vooral ook samengestelde rente, dus rente-op-rente. Als jouw geld voor jou werkt, levert dat meer geld op dat ook voor jou aan het werk gaat.

Met deze drie pijlers onder je financiën werk je aan gegarandeerd financieel succes. Ik zie dezelfde pijlers terug in andere methodes naast Rich Dad, Poor Dad. Ik kijk ook naar video's van Dave Ramsey en die zegt hetzelfde. Hij hamert er constant op om een budget te maken en om minder uit te geven dan je verdient. Vervolgens ga je met het geld dat je overhoudt een vast percentage voor jou laten werken. In deze video van Dave Ramsey vertelt hij over de nummer een indicator van mensen die welgesteld met pensioen gaan. Die is zo voor de hand liggend dat je hem bijna zou vergeten. De belangrijkste oorzaak is volgens dit onderzoek... daadwerkelijk geld opzij zetten! De basis begint dus bij fundamentele wijsheid één: zet consistent iedere maand geld opzij, betaal altijd jezelf eerst. Dat blijkt belangrijker te zijn dan hoeveel rendement je maakt en allerlei andere mogelijke zaken die jouw uiteindelijke vermogen beïnvloeden. Een Engels gezegde hierover is: "Time in the market versus timing the market." Dit betekent: langer op de (financiële) markt actief zijn levert meer op dan op het juiste moment instappen.

De kracht van samengesteld rendement


Hoeveel geld moet je opzij zetten? In The Richest Man in Babylon zeggen zij steeds tien procent, of minstens tien procent. Dave Ramsey gebruikt een percentage van vijftien procent. Ik vind dit prima percentages om mee te werken voor een lange-termijndoel, zeker als jij het geld aan het werk zet en het samengestelde rendement zijn werk laat doen. Ik heb dit artikel van geldsnor gelezen waar hij tien procent wegzet als onvoldoende. Ik heb daarover een andere mening, afhankelijk van wat je wilt bereiken en wat haalbaar is voor jou. Dave Ramsey maakt trouwens in zijn video die ik eerder noem een opmerking over dergelijke argumenten.

Ik geef een versimpeld voorbeeld. Stel dat iemand van eind twintig 2.000 Euro per maand verdient en tien procent van zijn inkomen apart gaat zetten voor zijn oude dag, dus voor over veertig jaar. Dat is tweehonderd Euro per maand. Stel dat deze persoon hierop een rendement maakt van 4%, wat zeer conservatief genoemd mag worden. Dan heeft deze persoon na veertig jaar een vermogen opgebouwd van 232.973 Euro volgens deze berekening bij een totale inleg van 96.000 Euro. Er lijkt een klein verschil in de inleg te zitten bij de grafiek, die zou 94.296 Euro zijn, maar het resultaat blijft heel duidelijk. Met deze consistente maandelijkse inleg bij vier procent is het bedrag bijna 2,5 keer zoveel waard geworden. En er zijn voldoende mensen met een dergelijk inkomen die zo'n vermogen nooit halen. Met dit bedrag kun je zeker een aardig aanvullend pensioen kopen.

Dit is een rekenvoorbeeld met een bescheiden rendement, als je kijkt naar de historische rendementen op de beurzen wereldwijd. Nu verdubbelt een bedrag in waarde na tien jaar bij een percentage van ongeveer 7,6 procent samengestelde rente. Nemen wij dezelfde persoon en laten wij hem een rendement van 7,6 procent halen, dan is zijn opgebouwde vermogen na veertig jaar 582.619 Euro! Dat is een verzesvoudiging van het ingelegde geld. Pas je op dit vermogen de zogenaamde vier-procentsregel (neem maximaal vier procent van je vermogen op om het intact te houden) toe, dan heb je jaarlijks 23.304,76 Euro om uit te geven. Daar kun je aardig van rondkomen, zeker met de AOW erbij.

Midlifescenario


Nu ben ik op het moment van schrijven eenenvijftig, dus heb ik geen veertig jaar meer om dit mooie bedrag bij elkaar te sparen door tweehonderd Euro per maand met de macht van samengesteld rendement naar meer dan een half miljoen Euro te laten groeien. Gelukkig voor mij is mijn besteedbaar inkomen ook een stuk hoger dan die van de voorbeeldpersoon. Die voorbeeldpersoon gaat natuurlijk ook loonsverhogingen krijgen, dus ook voor hem of haar geldt dat de tienprocentsregel meer gaat opleveren dan het eerder genoemde bedrag.

Voor mij is er een investeringshorizon van vijftien jaar om vermogen op te bouwen voor een aanvullend pensioen. Als een twintiger en vroege dertiger heb ik de vage wens gehad om op mijn vijfenvijftigste te stoppen, maar dat gaat mij niet lukken met de domme dingen die ik met geld heb gedaan in mijn leven. Stoppen op mijn zestigste (of eenenzestigste om er een mooi tienjarenplan van te maken) is een ambitie van mij, die ik nu wel als heel uitdagend zie. Ik ben nu deze intenties met een horizon van tien en vijftien jaar aan het vormgeven.

Een recent instrument dat ik daarvoor ben gaan inzetten is het concreet tonen van wat het toepassen van de tienprocentsregel voor mij betekent. Ik doe dit per maand, want als zelfstandig IT-consultant wisselen mijn inkomsten per maand. Ik heb een spreadsheet waarin ik mijn inkomsten en uitgaven in vastleg. Daar heb ik nu een rij in opgenomen met daarin welk bedrag ik moet investeren om dat tien procent te laten zijn van mijn verdiensten van die maand. Die tien procent bereken ik door tien procent te nemen van mijn netto inkomsten min mijn reservering voor de inkomstenbelasting. Daarbij tel ik de inkomsten op uit mijn huidige investeringen die ik die maand ontvang. Dat is tenslotte geld dat volledig aan het werk moet om meer geld te generen. Voor mij zijn die inkomsten ontvangsten uit mijn crowdfundingprojecten en de netto huurinkomsten van twee appartementen die ik verhuur. Voor mijn huidige opdracht en huidige rendementen kom ik dan uit bij een bedrag van ergens in de achttienhonderd Euro per maand. Als het mij lukt om consequent achttienhonderd Euro per maand te investeren tegen een rendement van minstens 5,5 procent gedurende vijftien jaar, dan kom ik uit op net iets minder dan een half miljoen Euro. Voor sommigen klinkt achttienhonderd Euro per maand misschien veel. Als ik kijk naar mijn besteedbaar inkomen gebaseerd op het tarief bij mijn huidige klant en dat ik daar al mijn uren maak, mede dankzij nauwelijks kunnen reizen door Corona, dan heb ik netto bijna 5.500 Euro per maand netto te besteden. Daar komt nog een maandelijks bedrag van ongeveer negenhonderd Euro aan inkomsten uit investeringen bij. Ik kan dus nog meer dan die achttienhonderd Euro per maand aan het werk zetten zonder echt zuinig te zijn.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.