Ik heb het boek F.U. Money van Dan Lok gelezen. Ik vind het een boek dat erg inspirerend is voor ondernemers. Ik heb al eens een samenvatting over het boek gezien, alleen na het lezen van het boek vind ik dat deze samenvatting een aantal belangrijke zaken mist.

Het onderwerp van het boek is het bedenken wat jouw ideale Hollywood-levensstijl is en vervolgens wat te doen om die levensstijl te kunnen leven.

Allereerst over die Hollywood-levensstijl. Dan Lok schrijft duidelijk dat het moet gaan over jouw eigen, persoonlijke mooie levensstijl en niet die van een ander. Het gaat er om die zaken te noemen waar jij blij van wordt. Hij geeft een aantal voorbeelden die voor hem wel of niet werken. Zodra die levensstijl is bedacht, reken dan uit wat het kost om die levensstijl te bekostigen. De gedachte hierachter is dat deze oefening je helpt om vast te stellen hoe veel geld je nu nodig hebt om prettig te stoppen met werken. Veel mensen zeggen dat zij 'rijk' willen zijn, of 'veel geld' willen hebben, maar denken daarbij aan veel hogere bedragen dan zij misschien nodig hebben, omdat zij geen idee hebben wat zij nu precies willen en hoeveel het kost.

Vervolgens kijkt naar hoe lang het duurt om dit bedrag te vergaren. Daarbij kijkt hij naar een hoger rendement dan over het algemeen wordt gebruikt. In de FIRE-gemeenschap bijvoorbeeld is de vierprocentregel populair. Lok gaat uit van tien procent rendement. Dit maakt het benodigde bedrag een stuk lager dan bij de standaard vier procent. Zijn belangrijkste oplossing ligt echter bij het hebben van ondernemingen die passief inkomen genereren voor jou, oftewel inkomen zonder noemenswaardige inspanning van jouw kant.

Tot zo ver klopt het verhaal nog met de samenvatting die ik heb gezien. Waar het afwijkt, is een aantal zaken die Lok beschrijft om succesvol te ondernemen. Het eerste dat hij benoemt is het ontwikkelen van een hoog-inkomensvaardigheid (High income skill in het Engels). Dit is een vaardigheid waarmee het mogelijk is om minstens tienduizend Euro per maand te verdienen. Dit kan van alles zijn. Nu ben ik IT-consultant, maar als je als timmerman minstens tienduizend Euro per maand kunt verdienen, is dit ook prima. Het begint met het vinden van jouw eigen hoog-inkomensvaardigheid en deze steeds verder te ontwikkelen.

Wat hierna komt is het stapelen van vaardigheden. Ikzelf begin dus in mijn deel van IT en stapel dat met mijn vermogen om les te geven en om te coachen. Mijn ervaring als sportcoach kan ik ook toepassen in een zakelijke omgeving. Ik heb dus twee verdere vaardigheden om meer geld mee te gaan verdienen.

Deze twee zaken dienen volgens Dan Lok te zorgen voor een bovengemiddeld inkomen. Hierbij is het idee dat je inkomen voortdurend stijgt. Door de vaardigheden te stapelen, moet je een hoger tarief kunnen vragen. Daarnaast zegt Lok dat je dient te streven naar een tariefstijging van tien procent per jaar. Dat raakt voor mij aan zijn algemene punt van tien procent rendement. Met dit bovengemiddelde inkomen kun jij al beginnen een bovengemiddelde levensstijl te hebben en om meer geld aan het werk te zetten.

Aan de hand van deze ideeën heb ik nog eens nagedacht over mijn proposities en mijn keuze is om weer werk te maken van het geven van cursussen en workshops. Daarnaast ontwikkel ik nu een concept waarbij ik teams van een klant begeleid om effectiever te worden in hun werk. Hiervoor kan ik meer geld vragen dan ik nu verdien als normale externe.

Een ander belangrijk punt dat Lok maakt is focus. Hij zegt dat je het meeste wint door je te focussen op een bepaald soort activiteit, gerelateerd aan jouw hoog-inkomensvaardigheid. Steeds andere zaken proberen, levert veel minder tot niets op. Voor mij betekent dit dat ik meer werk maak van mijn IT-consultantactiviteiten. De andere ondernemingen waar ik mee bezig ben, geef ik minder aandacht. Op dit moment ga ik er nog wel mee verder, maar de kans is aanwezig dat ik er totaal mee stop.

De reden dat ik nog wel aandacht houd voor een aantal van mijn andere activiteiten heeft te maken met wat Lok als een ideale onderneming ziet. De ideale onderneming genereert inkomen zonder activiteit van jezelf, of anders minimaal. Mijn werk als IT-consultant levert alleen geld op door zelf uren te maken. Ik kan dat uitbreiden naar activiteiten die meer geld per uur opleveren, zoals workshops geven en begeleidingstrajecten, maar uiteindelijk moet ik nog steeds zelf werken. Daarom kijk ik of de andere ondernemingen die ik heb gestart, zorgen voor passief inkomen. Dit is een tweede aspect van Dan Lok's driehoek: schaalbare ondernemingen.

De derde peiler van Lok's driehoek is investeringen met hoog rendement. Voor mij vertaalt dit naar wat bijvoorbeeld Warren Buffet en Peter Lynch doen. Investeren of beleggen blijft belangrijk en dan vooral in zaken die een hoog rendement opleveren. Ik ga hierbij uit van minstens tien procent rendement, het getal waar Lok vaker over praat.

Lok heeft het ook over uitbesteden en productiviteit. Allereerst besteedt hij alles uit wat geen geld oplevert. Dit zijn zaken zoals koken en schoonmaken, maar ook administratie, marketing, websitebouw, enz. Dus zowel activiteiten in de privésfeer als zakelijk. Zijn punt: als jij in een uur werk tweehonderd Euro kunt verdienen, waarom dat besteden aan iets dat je voor vijftig Euro kunt uitbesteden, en waar je zelf nog eens slechter in bent? Daarnaast zegt hij dat je je bij alles wat je doet moet afvragen: doe ik nu iets dat bijdraagt aan geld verdienen met mijn bedrijf, of niet?

Wat ook nodig is, is dat de website van je onderneming een goede inkomensgenerator is. De website moet gericht zijn op het genereren van inkomen. Voor mij betekent dit dat ik mijn site ga inrichten dat mensen bij mij workshops kunnen boeken en begeleidingstrajecten. De site dient meer te zijn dan informeren over mijn proposities, hij dient de mogelijkheid te hebben dat klanten ook echt kopen. Bij mij is het kopen dan een workshop of begeleidingstraject.

Na het lezen van dit boek vind ik het een stuk nuttiger voor ondernemers dan het op het eerste gezicht misschien klinkt. Het gaat om meer dan alleen in een dikke auto willen rijden, elke week in restaurants eten en dure feestjes. Het gaat er ook om hoe je dat zo snel en goed mogelijk bereikt. Maar een belangrijk punt is toch wel: wil zo'n levensstijl hebben en heb er schijt aan wat anderen daarvan vinden. Veel commentaar op zo'n levensstijl nastreven is gewoon afgunst en gebrek aan daadkracht van die andere mensen. Bovendien is het hard werken om een levensstijl te te kunnen betalen.

Wat ik interessant vind is dat ik mijn FU-levensstijl heb beschreven en uitgerekend, en dat het maandelijkse bedrag dat ik daarvoor nodig heb, ongeveer overeenkomt met wat ik nu per maand omzet bij mijn huidige klant. Natuurlijk moet ik daar nog wel een volle maand voor werken, plus dat de belastingdienst nog een aardig deel wil hebben, maar ik zit al een heel eind in de goede richting. Met de extra focus en stapelen van vaardigheden heb ik de mogelijkheid om die levensstijl binnen een paar jaar te hebben. Een mooie uitdaging!

Denk jij na over de levensstijl die jij wilt hebben? Weet jij van jouw hoog-inkomensvaardigheid is en ben jij die aan het stapelen met anderen? Ik hoor het graag.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA