Een belangrijke pijler van mijn vermogen zit in crowdfunding. In een volgend artikel vertel ik meer over de samenstelling ervan. Nu ga ik kijken naar een vraag die spontaan bij mij opkomt en waar ik sinds het begin al een bepaald idee over heb. Die vraag is: hoe passief en zelfvoorzienend is een crowdfundingportefeuille?

Om deze vraag te beantwoorden kijk ik naar de manier waarop het merendeel van mijn crowdfundinginvesteringen werkt. Dit zijn annuïtaire leningen met een looptijd van enkele jaren. Dit betekent dat vrij kort nadat de lening volledig is gefinancierd, ik als investeerder maandelijks of per kwartaal geld begin te krijgen volgens een annuïtaire afbetaling. Een deel is dus rente, en daarmee winst, en een deel is terugbetaling van mijn oorspronkelijke bedrag.

Ik bekijk wat er gebeurt met een voorbeeld. Stel ik heb honderdduizend Euro geïnvesteerd tegen een rentepercentage van zes procent met een looptijd van achtenveertig maanden. Dit zijn een realistische looptijd en rentepercentage. De annuïtaire betaling die ik per maand ontvang is dan 2.348,51 Euro volgens deze berekening. Omdat een deel van deze betaling rente en dus winst is, hoef ik minder per maand opnieuw investeren om mijn crowdfundingportfolio op peil te houden. Maar hoeveel?

De verhouding tussen rente en aflossing verandert tijdens de looptijd van de annuïteit. In het begin betaal je de meeste rente en aan het eind betaal je bijna alleen aflossing. Ik zie twee manieren om met die veranderende bedragen om te gaan om het herinvesteringsbedrag te bepalen. Let op, dit is het herinvesteringsbedrag waarbij je geen gebruik maakt van samengesteld rendement! Dit gaat om echt passief inkomen, dus de winst gebruiken om van te leven zonder het kernvermogen te laten groeien.

De eerste optie is om het gemiddelde aflossingsbedrag te nemen over de eerste paar maanden van de terugbetaling. Als ik dat doe voor de eerste vier maanden van dit voorbeeld, dan kom ik uit op (1.848,51 + 1.857,75 + 1.867,04 + 1.876,38) / 4 = 1.862,42 Euro. Als ik dit iedere maand opnieuw investeer met vergelijkbaar rendement en looptijd, blijft mijn geïnvesteerd vermogen op peil. Wat ik dan overhoud gemiddeld is 2.348,51 - 1.862,42 = 486,09 Euro. Dit gaat er vanuit dat je steeds voldoende kapitaal hebt dat net begint met de uitbetalingen en dus nog een relatief laag deel aan aflossing hebt. Het deel aflossing neemt tenslotte iedere maand toe en daarmee neemt je geïnvesteerd vermogen steeds meer af. Dit is een onrealistisch scenario voor de meeste mensen, omdat je bij crowdfunding nu eenmaal relatief kleine bedragen inlegt iedere maand en het merendeel van je projecten langer loopt dan die eerste vier maanden.

De optie waar ik vanuit ga is het gemiddelde aflossingsbedrag als uitgangspunt te nemen. Dat bedrag bereken je eenvoudig door het investeringsbedrag te delen door de looptijd. Voor mijn honderdduizend Euro en de looptijd van achtenveertig maanden is het bedrag dan 2.083,34 Euro. Als je naar de annuïteit kijkt, zie je dat dit bedrag dicht in de buurt ligt van het aflossingsbedrag in maand vijfentwintig. Bij een evenwichtig opgebouwd portfolio is de balans tussen nieuwere en oudere projecten vrij goed en is dit gemiddelde bedrag een prima bedrag om mee te rekenen. Het bedrag wat je nu overhoud als rendement is 2.348,51 - 2083,34 = 265,17 Euro. Dit kun je maandelijks vrij besteden. Dit klinkt misschien magertjes voor mensen die van een passief inkomen willen rondkomen. Het is een rendement van 0,265 procent per maand, oftewel 3,182 procent per jaar over het totaalbedrag. Het bedrag dat opnieuw geïnvesteerd wordt, is 88,71 procent. en daarmee is het rendement ten opzichte van de gemiddelde aflossing 11,29 procent.

Misschien denk je als je het rendement over de hoofdsom ziet: zo weinig? Daar heb ik niets aan! Daarom laat ik nog zien wat dit project na vier jaar totaal oplevert. Aan het einde van de achtenveertig maanden heb je 12.728,10 Euro rente ontvangen over je honderdduizend Euro. Dit is een totaalrendement van 12,728 procent. Dat is best een mooi rendement over vier jaar. Dat het rendement lager is dan de zes procent die je ziet in als de rekenrente, komt door de annuïteit. Het bedrag waarover je die zes procent krijgt, wordt elke maand lager en dus het rentebedrag en het rendementspercentage ook.

Terugkomend op de oorspronkelijke vraag; investeren via crowdfunding met annuïteitenleningen is zelfvoorzienend wanneer je ongeveer negentig procent van je maandelijkse ontvangst weet te herinvesteren, afhankelijk van het rentepercentage en de looptijd die is afgesproken. Het voordeel van de maandelijkse uitkeringen vanuit deze investeringen is voor mij dat het vrij voorspelbaar is wat je per maand krijgt. Het nadeel is dat je wel iedere maand opnieuw moet investeren en dus afhankelijk bent van het aanbod van nieuwe projecten. Ook is het maandelijkse rendement lager dan het rentepercentage dat jij krijgt op jouw investering door het steeds sneller aflossen van de hoofdsom.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA