Ik heb nu verschillende vormen van investeringen, waarvan een deel mij maandelijks een passief inkomen oplevert. Ik vertel in dit artikel meer over welke vormen van investeren ik heb, wat die opleveren en welke overwegingen ik heb bij de verschillende onderdelen.

Pensioen


Mijn eerste investeringsvorm is pensioenopbouw. Er staat toevallig net een artikel op NU.nl over dat pensioengelden een belangrijke pijler kunnen vormen van het vermogen van Nederlanders. Althans, zo lees ik dat artikel. Voor een zelfstandige vind ik pensioenopbouw een veel bewustere keuze dan voor iemand in loondienst. Daar krijg je dat tenslotte vaak al bij de sollicitatieprocedure te horen als mooie arbeidsvoorwaarde. Een zelfstandige regelt dat zelf, of niet, en heeft ook nog verschillende manieren om dat te doen, waaronder de fiscale oudedagreserve (FOR). Ik heb sinds een jaar een pensioenrekening bij Bright, waar ik maandelijks geld op inleg. Dat bedrag is al een keer verhoogd en begin volgend jaar verhoog ik dat bedrag weer. Daarnaast heb ik nog drie vorige pensioenen overgehouden uit mijn banenhoppende verleden als loonslaaf. De waardes van die pensioenpotten begin ik nu bij te houden aan de hand van de pensioenoverzichten waar ik regelmatig mee bestookt word. Jaarruimte e.d. negeer ik. Ik zie dit als een solide component voor de lange termijn, die ervoor moet zorgen dat ik er vanaf zesenzestig (is mijn streefleeftijd nu) iets warmer bijzit dan het geval is bij alleen AOW. Ik vind dat nu voldoende, zonder mijn pensioenmogelijkheden maximaal te benutten.
Een goed punt om in de gaten te houden bij pensioen is dat jij er zelf niet zo maar bij kan, maar de belastingdienst ook niet, indien jij een belastingschuld hebt. Dat soort regelingen rondom pensioen maken dit voor mij een heel goed gereguleerde en betrouwbare vorm van investeren voor een duidelijk doel. Dave Ramsey ziet pensioenopbouw ook als een vorm van investeren en vermogen. Dit komt denk ik deels door de manier hoe dat werkt in de VS, dat verschillende regelingen kent en waar de werknemer meer aan het stuur zit dan in Nederland, wat ik er van begrijp.

Vastgoed


Mijn tweede investering is vastgoed voor de verhuur. Ik heb eerder al uitgelegd dat ik feitelijk door omstandigheden huisjesmelker ben geworden. Ik heb de intentie om ooit een derde appartement aan mijn portfolio toe te voegen. Op dit moment ontvang ik netto ruim zeshonderd Euro onbelaste huuropbrengst per maand. Dat is een aardige hap op weg naar het afdekken van mijn kosten voor levensonderhoud. Qua vermogen staan de twee appartementen volgens mijn berekeningen nog iets onder water. Ik zet daarbij de marktwaarde in verhuurde staat af tegen de openstaande hypotheekschulden. Die marktwaarde in verhuurde staat is een percentage van de normale waarde van de woning. Dat percentage is afhankelijk van het percentage dat de jaarlijkse huuropbrengsten zijn t.o.v. de waarde van de woning. Daarbij ga ik uit van de WOZ-waarde. In de praktijk is de waarde van een woning hoger dan de WOZ-waarde. Alleen is de WOZ-waarde altijd bekend zonder een taxateur in te schakelen, dus een eenvoudig te krijgen bedrag voor de berekening. Ik vind het ook prettig om dit deel conservatief te berekenen. Ik heb de intentie om volgend jaar af te lossen op de (aflossingsvrije) hypotheken en daarmee dit deel van mijn vermogen waardevoller te maken. Er zit ook nog een flink bedrag vast in een spaardeel van een van mijn hypotheken. Die tel ik mee als aparte vermogenscomponent.

Crowdfunding


Mijn derde investeringscomponent is crowdfunding. In 2016 kom ik daarmee in aanraking. Mede geïnspireerd door het boek Rich Dad, Poor Dad zie ik dit op dat moment als een laagdrempelige manier om als investeerder aan de slag te gaan. Volgens het kwadrant uit Rich Dad, Poor Dad is de investeerder de meest effectieve manier om aan rijkdom te werken. Ik begin in 2016 eenvoudig met een eerste investering van honderd Euro bij Kapitaal op maat. Dit platform biedt investeringsmogelijkheden via annuïtaire leningen. Er komt dus iedere maand geld van binnen. Dit vind ik een van de voordelen van deze vorm van investeren. Veel mensen uit bijvoorbeeld de F.I.R.E.-hoek, zoals Kaskoe, investeren in aandelen of ETF's met dividenduitkering om een maandelijkse inkomstenstroom te generen. Kaskoe legt net uit hoe zijn strategie werkt. Inmiddels zit ik bij drie platformen die voornamelijk dergelijke financieringsvormen kennen. Dat zijn:
- Kapitaal op maat
- Oneplanetcrowd
- Investormatch. Bij deze ben ik gestopt met inleggen omdat zij het crowdfundingmodel hebben losgelaten. Zij richten zich alleen nog op participaties, en dus een aanzienlijk hoger instapbedrag.

Een van de redenen voor mij achter de keuze van al mijn crowdfundingplatformen is dat het Nederlandse partijen zijn. Ik vind mijzelf redelijk nationalistisch en wil iets bijdragen aan de kracht van Nederlandse bedrijven. Veel mensen vergeten in mijn ogen dat investeren naast het zorgen voor rendement voor jou, ook kapitaal oplevert voor de bedrijven waarin jij investeert en daarmee een sterkere economie van de landen waar die bedrijven staan. Al die mensen die 'blind' investeren in aandelen en ETF's van Amerikaanse bedrijven en via Amerikaanse aanbieders, houden voor mij de kracht van die partijen en de VS in stand.

Een partij die ik apart noem is Crowdrealestate. Dit is inmiddels mijn favoriete platform. Ook dit is een Nederlandse partij, maar zij bieden wel (beperkt) internationale investeringsmogelijkheden aan. Naast Nederland zijn er vooral projecten in Duitsland en België. Naast dat dit platform zich exclusief richt op vastgoed, is ook het minimumbedrag hoger, vanaf 500 Euro deelname. En de maandelijkse uitkering is alleen rente. De hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd in een keer teruggestort. Dit heeft als voordeel dat het rendement op de investering ook echt het percentage is dat bij het project staat genoemd. Bij de annuïteitenvorm van de andere platforms is het rendement over de hele looptijd lager, omdat het bedrag waarover rente wordt berekend steeds verder afneemt. Crowdrealestate biedt alleen projecten aan voor woning- en zorgvastgoed. Dit vind ik zeer solide beleggingen met een lager risico dan commercieel vastgoed voor horeca, winkels en kantoren. Die sectoren zijn door allerlei redenen veel kwetsbaarder. Dit is nu tijdens Corona extra het geval, maar ook de trend van meer online kopen is een oorzaak.

Mijn crowdfunding gebeurt nu nog volledig zakelijk. Het voordeel hiervan is dat alle gerelateerde kosten zakelijke kosten en dus aftrekbaar zijn en dat eventuele afschrijvingen op mislukte projecten zakelijke verliezen zijn voor de belastingdienst. Inmiddels heb ik geleerd dat de belastingdruk op het gerealiseerd rendement lager is bij privébeleggingen. Daarom gaat mijn portfolio van crowdrealestate per 1 januari 2021 naar privé. De redenen om alleen deze te doen zijn:
- het is een overzichtelijk bedrag dat als privé-onttrekking overgaat. Het openstaande bedrag van die annuïteiten vind ik moeilijker te bepalen
- het is mijn grootste belegging, maar nu nog ruim onder de beleggingsvrijstelling in box 3
- het is in mijn ogen de meest solide van de platformen waar ik in zit. Ik zie dit woon- en zorgvastgoed zonder foutlopende projecten doorrenderen. De andere projecten kennen uitval, dat vind ik nu fijner om zakelijk op te vangen.

De reden dat ik per 1 januari dit portfolio overzet naar privé is om mijn privé-onttrekkingen voor 2021 te beperken. Het overzetten van het uitstaand bedrag naar privé is voor mijn bedrijf een privé-onttrekking. Ik heb dat al aardig veel gedaan dit jaar en wil mijn eigen vermogen iets hoger laten uitkomen. Voor de belastingen hoef ik het niet meer te doen. Ik heb op de uitkeringen van december na alles al ontvangen. Die gaan dan ook als zakelijke omzet meetellen.

Beleggingsfondsen


Mijn vierde investeringspoot zijn mijn ASN-fondsen. Ik beleg al jaren in drie fondsen:
- ASN Milieu- en waterfonds
- ASN Duurzaam Small- en midcapfonds
- ASN-Novib Microkredietfonds

De keuze voor milieu en water heb ik gemaakt omdat ik de verduurzaming van de energievoorziening als een nuttig en kansrijke sector zie. Inmiddels blijkt dit wel te kloppen, want de energietransitie komst steeds verder wereldwijd op de agenda, met zaken als het Parijsakkoord bijvoorbeeld. Ik zie de energietransitie nog wel zeker tien jaar duren, waarmee ik denk dat dit fonds een hoger rendement gaat laten zien dan de gemiddelde marktgroei, zoals AEX, S&P500 en dergelijke.

Small en midcap heb ik destijds gekozen om die bedrijven te ondersteunen. Inmiddels heb ik gelezen dat een beleggingsadvies van Warren Buffet, voor mensen die een bescheidener investeringsbudget hebben dan de honderden miljarden die hij beheert, is om in kleinere bedrijven te beleggen, omdat de rendementen daar aanzienlijk hoger zijn. Voor mij een prima reden om hier verder in te gaan zitten. De waarde-ontwikkeling van het fonds toont ook aan dat deze stelling van Buffet klopt, in ieder geval bij dit fonds.

Mijn investering in het microkredietfonds is vooral uit ideologische overwegingen. Microkredieten stellen individuele ondernemers en bedrijfjes in vooral ontwikkelingslanden in staat om een eigen inkomen te generen, anders dan door in loondienst te zijn. Dit vind ik de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking. De economie van die mensen en die landen wordt er beter van en ik krijg er een mooi rendement op. Het rendement hier is een lager dan bij de andere twee fondsen, maar daar heb ik vrede mee omdat het die landen waar in wordt geïnvesteerd ook sterker maakt. Ik heb recent ook gelezen in een artikel dat microkredieten ook een prima alternatief kunnen zijn voor obligaties in een portefeuille om risico af te dekken. Dit wordt dus ook als een vrij veilige en stabiele belegging. Dat is ook terug te zien aan het fonds. Tot dit Coronajaar heeft het elk jaar afgesloten met een hogere koers.

De reden voor mij om deze investeringen te doen is duidelijk anders dan de eerdere investeringen. Al mijn ASN-fondsen keren dividend uit, maar dat doen zij eens per jaar. Als passief inkomen vind ik dat minder interessant. Ik heb het liefst een vrij constante maandelijkse inkomstenstroom. Ik zit hier dan ook vooral in voor de waardegroei. Ik zie de eerste twee fondsen ook als een mogelijke waardeversneller voor bedragen die ik apart zet om mijn projecten mee te financieren, zoals een nieuw eigen appartement. Door het geld deels in de fondsen te steken in plaats van op een spaarrekening met nul procent rente, verkort ik de tijd tot ik mijn spaardoel heb bereikt.

Ook bij deze investeringen heb ik deels ideologische redenen om voor deze opties te gaan. ASN is een Nederlandse 'duurzame' bank met een Nederlandse eigenaar. Mijn geld draagt dus bij aan het versterken van de Nederlandse economie en niet aan bijvoorbeeld de VS. Het Small- en midcapfonds investeert in Europese kleine en middelgrote ondernemingen, niet in de VS.

Disclaimer


Let op: ik ben geen financieel adviseur. Alle genoemde investeringen zijn puur mijn eigen keuze en ervaring. Alle investeringen die jij doet zijn voor eigen risico.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.