De vermogenopbouw die ik in mijn vorige artikel beschrijf doe ik primair om passief inkomen mee te generen. Daardoor ben ik minder afhankelijk van mijn inkomsten uit arbeid. Ik heb een aardig slechte periode meegemaakt bij een eerste poging om een eigen bedrijf te starten, waar ik bijna geen inkomsten had. Na die periode heb ik gezegd: dat nooit meer. Ik wil dus vooral een vangnet tegen de risico's van het ondernemen en andere redenen voor inkomensverlies. Daar ben ik voor mij al redelijk mee op weg. Als ik mijn dure hobby van de midlifecrisisleasebak buiten beschouwing laat, is eigenlijk alleen de maandelijkse huur op dit moment een risico. Overig levensonderhoud en vaste lasten dek ik al grotendeels af. Als het moet kan ik best een maandje zonder voedingssupplementen, buiten de deur of bezorgd eten en mijn schoonmaakster.

In mijn plan van stoppen op mijn zestigste, wat ik natuurlijk niet wil doen vanwege mijn ondernemingsambities, maar wat wel een veilig idee is voor het saaie deel van mij, ben ik nu aan het bedenken hoeveel geld ik wil ontvangen uit mijn verschillende investeringsbronnen. Ik geef daar hieronder een staatje van. Bij die exercitie kom ik op een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de zogenaamde FIRE-getallen die ik her en der op het internet voorbij zie schieten. Een half miljoen is dan een redelijke ondergrens, maar eerder zitten de bedragen hoog in de zeven ton tot over het miljoen. Nu zijn dit vaak bedragen voor een stel met een huisdier en ik ben alleenstaand, toch vind ik het verschil opmerkelijk. Dit is mijn staatje:


passiefinvestering
huurinkomsten800 p/m47.000
crowdfunding vastgoed200 p/m45.000
crowdfunding MKB100 p/m20.000
dividend ASN-fondsen800 p/j20.000


Eerst een uitleg. Bij de verhuur wil ik 800 Euro per maand netto ontvangen. Dit realiseer ik deels door de huur goed jaarlijks te blijven verhogen. Deels realiseer ik dat door af te lossen op de hypotheken. Mijn intentie is nu om 47.000 Euro af te lossen op de hypotheken en daarmee ongeveer 157 Euro per maand meer over te houden bij de huidige hypotheekrente. Dan mogen de huren beperkt stijgen. Overigens kan ik met de huurprijs van een van de appartementen een aardige klapper maken, mocht de huidige huurster er uit trekken. Dat is een bekende en die heeft een schappelijk huurbedrag gekregen. Op basis van het puntensysteem kan daar makkelijk 150 Euro per maand bovenop, zeker na de aanstaande vernieuwing van de keuken.
Kijk ik naar hoeveel vermogen de appartementen vertegenwoordigen, dan heb ik nu een marktwaarde in verhuurde staat op basis van de WOZ-waarden en huuropbrengsten van 230.490 Euro. Dat bedrag komt later terug.

Bij mijn vastgoedcrowdfunding is het rendement per project tussen de 5,0 en 6,5 procent. Om 200 Euro per maand aan rente binnen te krijgen, is een portfolio van 45.000 Euro nodig, als ik conservatief de rentepercentages toepas. Nu zit ik op 5,9% gemiddeld rendement. Ik heb nu 14.500 Euro hierin zitten, er moet dus nog 30.500 Euro bij om hier op uit te komen.

Bij de andere crowdfunding, die ik MKB-crowdfunding noem, heb ik een bescheidener doelstelling van 100 Euro rendement per maand. Daar gaat het echt om het rentedeel uit de maandelijkse uitbetalingen die ik ontvang. Het leningdeel dat ik maandelijks ontvang, wil ik herinvesteren, zodat het kernbedrag dat uitstaat op peil blijft. Ik ga er vanuit dat ik daarvoor 30.000 Euro moet hebben uitstaan om op dat gemiddelde maandelijks rendement in de annuïteitenbetalingen uit te komen. Op dit moment zit er bij de twee belangrijkste platformen ruim 15.000 Euro in de pot, daar moet dan nog 15.000 Euro bij.

Om jaarlijks tussen de 800 en 1.000 Euro aan dividend te krijgen, heb ik een totale fondsenwaarde nodig van 20.000 Euro, op basis van de dividendpercentages die ik nu zie jaarlijks. Dat bedrag is dan voor extra's zoals vakantie. Ik zit nu op ruim 2.700 Euro, afhankelijk van de dagkoersen. Volgende week komt daar weer driehonderd Euro bij.

Benodigde totaalinvestering


Wanneer ik dit realiseer, heb ik een maandelijks passief inkomen van elfhonderd Euro. Dit lijkt mij ruim voldoende om van te leven exclusief hypotheek- of huurlasten. Ik ga er vanuit dat ik weer een eigen appartement koop en de hypotheek hiervan versneld aflos. Tegen de tijd dat ik economisch financieel afgeschreven ben, wil ik die hypotheek afgelost hebben. Dan heb ik 13.200 Euro per jaar om van te leven. Dit lijkt mij voldoende voor een leven zonder uitspattingen en zonder hypotheeklasten. Als ik kijk hoeveel ik hiervoor moet investeren, dan kom ik op 142.000 Euro. Daar tel ik dan de marktwaarde van de appartementen bij op en kom ik op 372.490. Dan kom ik nog een stuk lager uit dan de half miljoen die als redelijke ondergrens wordt genoemd.

Ik vind het logisch om de aanschafwaarde van mijn eigen appartement er bij te doen. Ik heb voor mijzelf een maximumbedrag van 250.000 Euro gekozen. Tel ik dat op bij het andere bedrag, dan zit ik op 622.490 Euro. Dat komt meer in de richting van wat ik in de FIRE-gemeenschap zie rondgaan. Haal ik de waarde van mijn verhuurappartementen daar weer af, dan kom ik op 392.000 - 32.200 al geïnvesteerd = 359.800 Euro dat ik nog moet investeren om op mijn gewenste vermogen uit te komen. Bij mijn tienjarenplan komt dat neer op 35.980 Euro per jaar, of 2.998,33 Euro per maand. Bij een ton winst per jaar uit de onderneming en daarvan zo'n 68.000 Euro per jaar als besteedbaar inkomen, is dat nog een aardige hap uit de inkomsten dat geïnvesteerd moet worden. Omdat ik al ongeveer 700 Euro per maand passief inkomen binnen krijg, komt er daaruit nog 8.400 Euro per jaar bij. Dat is 23,35 procent van het jaarlijks te investeren bedrag. Uiteraard draagt iedere investering bij aan een hogere passieve inkomstenstroom, dus wordt het steeds iets eenvoudiger om te doen.

Hoe is jouw vermogen opgebouwd, hoeveel passief inkomen wil jij genereren en hoeveel denk jij daarvoor te gaan investeren?

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA