Nu ik steeds meer vermogen opbouw en ook aardige bedragen opzij zet om bijvoorbeeld aan mijn vrienden van de belastingdienst te kunnen doneren, wordt het goed om te kijken waar ik die bedragen plaats; zakelijk of privé. Die keuze heeft gevolgen voor met name belastingen.

Potjes, buffers, reserves


Het eerste dat ik doe is geld apart houden voor de belastingen. Vroeger zou ik dat sparen noemen, maar rente op een spaarrekening is tegenwoordig een illusie. Mijn bank geeft in ieder geval nul procent. Er zijn twee belastingen waar ik geld voor apart zet. Ik heb hier een aparte zakelijke spaarrekening voor.

De eerste belasting is de BTW. Die draag ik ieder kwartaal af aan de belastingdienst. Dit is ook een zakelijke belasting. Het is dan ook logisch dat dit bedrag zakelijk aangehouden wordt. Ik stort twee maanden lang een bedrag op mijn 'belastingreserveringrekening' en haal de derde maand dat geld er weer van af en maak het totaal van de BTW-aangifte over naar de belastingdienst.

De tweede belasting is de inkomstenbelasting en het kleine broertje aanslag premie zvw. De inkomstenbelasting is een flink bedrag, waar ik bijna een jaar voor spaar. Dat betekent dat rond de jaarwisseling de buffer die ik daarvoor aanhoud, ruim boven de tienduizend Euro is. Nu is de inkomstenbelasting een privébelasting en geen zakelijke belasting. Dat betekent dat het betalen van de inkomstenbelasting een privé-onttrekking is, indien ik dat doe vanaf de zakelijke rekening, net als het overmaken van geld naar mijn privérekening of iedere andere betaling die vanaf de zakelijke rekening gebeurt. Ik betaal zo min mogelijk privézaken direct vanaf de zakelijke rekening om alles zuiver te houden, maar dat terzijde. Hoewel de inkomstenbelasting een privébelasting is, is het fiscaal gunstiger om de buffer die ik daarvoor opbouw op een zakelijke rekening te hebben staan. Geld op een zakelijke rekening telt namelijk niet mee bij het privévermogen en wordt dus ook niet belast. Stel dat er vijftienduizend Euro op de rekening staat, dan betaal ik daar zakelijk geen belasting over. Staat diezelfde vijftienduizend Euro op een privé(spaar)rekening, dan telt dat bedrag wel mee bij het privévermogen. Is mijn privévermogen meer dan het heffingsvrij vermogen, dan ga ik belasting betalen over die buffer. Dat wil ik uiteraard voorkomen.

Naast reserves opbouwen voor de belastingen, doe ik dat ook voor opleidingen en voor een eventuele periode zonder inkomsten. Ik heb ook hier een aparte zakelijke spaarrekening voor. De opleidingenpot is een bescheiden bedrag en duidelijk zakelijk, dus logisch dat die zakelijk wordt aangehouden. De buffer voor geen inkomsten is vooral voor de periode tussen klanten in. Het bedrag moet er voor zorgen dat ik het tot vier maanden kan uithouden, mocht dat nodig zijn. De kosten die die reserve moet kunnen opvangen zijn deels zakelijk en deels privé. Hier geldt hetzelfde als de reserve voor de inkomstenbelastingen; zolang het op een zakelijke rekening staat, wordt er geen belasting over geheven. De buffer moet groeien naar achttienduizend Euro, ook een aanzienlijk bedrag waar ik geen donaties voor aan de belastingdienst wil doen. Vandaar dat deze reserve ook zakelijk aangehouden wordt.

Investeringen


Zoals ik eerder al schrijf, investeer ik via verschillende (Nederlandse) crowdfundingplatformen. Dit doe ik sinds de start in 2016 zakelijk. In 2019 is mijn rendement van deze crowdfunding 1.224 Euro in de vorm van rente. Omdat ik deze rente zakelijk ontvang, ziet de belastingdienst dit als omzet. Daardoor telt het mee met het bepalen van mijn inkomen voor de inkomstenbelasting. Normaliter is mijn winst uit onderneming zo hoog dat een deel van mijn inkomsten in de hoogste belastingschijf vallen. Dit 'extra' inkomen wordt dus voor het hele bedrag maximaal belast. Het geïnvesteerde bedrag zelf telt niet mee als vermogen of inkomen en is dus onbelast.

Om de belastingdruk op deze investeringen te verlagen, verplaats ik mijn portfolio bij Crowdrealestate per 1 januari 2021 naar privé. Daarmee gaat het uitstaande geïnvesteerde bedrag, nu 14.500 Euro, over naar mijn privévermogen. Omdat ik nog onder het vrijstellingsbedrag zit, is dit onbelast. Het werkelijke rendement op mijn vermogen is onbelast. Ik vind de regeling een vage wirwar, maar het komt er op neer dat de belastingdienst uitgaat van een fictief rendement waar altijd dertig procent belasting over betaald wordt. Dit is voor mij voordeliger, zolang het rendement hoger is of in de buurt ligt van de fictieve rendementspercentages die de belastingdienst aanhoudt.

Bij goed renderende investeringen is investeren in privé dus fiscaal gunstiger. Het vrijstellingsbedrag zorgt dat het rendement over de eerste 30.846 Euro belastingvrij is. Over de rest wordt een steeds hoger fictief rendement gebruikt waarover dertig procent belasting wordt betaald.

Appartementen


Ik heb twee appartementen die ik verhuur. Inkomsten uit verhuur zijn onbelast. Dat klinkt mooi, maar wat dit verhaal weglaat is dat het vermogen dat de appartementen vertegenwoordigen mooi wordt meegerekend in het bovenstaande verhaal van de belasting op vermogen. Nu is de waarde van verhuurde woningen een stuk lager dan de normale fiscale waarde. Die waarde wordt mede bepaald door de hoogte van de huuropbrengsten t.o.v. de normale marktwaarde, bijvoorbeeld de WOZ-waarde. Vervolgens worden openstaande hypotheekbedragen van het vermogen afgetrokken. Op dit moment is het totaal van de hypotheken nog hoger dan de marktwaarde in verhuurde staat. Ik moet er echter wel rekening mee houden dat als ik de hypotheken aflos, mijn vermogen voor de belastingdienst toeneemt en die 'onbelaste' huurinkomsten deels mogen gaan naar vermogensbelasting op de waarde van de appartementen.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA