Aandachtspunt: dit artikel is al maanden geleden geschreven, maar nu pas gepubliceerd.

Een van de personen wiens video's op Youtube ik regelmatig bekijk is The Swedish Investor. Hij heeft veel video's met de vijf meest belangrijke leerpunten uit interessante boeken. Nu heeft hij een reeks video's over de mentale modellen van Charlie Munger, de zakenpartner van Warren Buffet. Een van de mentale modellen die hij bespreekt, is opportunity cost, oftewel gelegenheidskosten. Ik vind dit een nuttige regel om te gebruiken bij het maken van investeringskeuzes.

Wat zijn gelegenheidskosten? Het verlies van potentiële verdiensten door alternatieven wanneer een bepaalde optie is gekozen. Oftewel, als je honderd Euro hebt en je steekt die in investering A die over tien jaar tweehonderd Euro winst oplevert, terwijl je die honderd Euro ook in investering B kunt stoppen die over tien jaar driehonderdvijftig Euro winst oplevert, dan zijn je gelegenheidskosten honderdvijftig Euro.

Deze regel daagt mij uit om na te denken over de verwachte financiële resultaten van mijn uitgaven. Ik trek het bewust breder dan investeren alleen. Geef je bijvoorbeeld duizend Euro uit aan een nieuwe iPhone in plaats van te investeren in een passief indexfonds tegen gemiddeld tien procent rendement per jaar, dan loop je in tien jaar 1.594 Euro aan rendement mis. Ben je iets jonger dan ik en kun je dat geld twintig jaar missen, dan zijn de gelegenheidskosten opgelopen naar 5.727 Euro.

Beperk je de regel tot investeren, dan stimuleert deze regel om na te denken welke van de investeringsmogelijkheden die je hebt, het meest opleveren in de periode dat je dat geld wilt hebben werken. Deze regel speelt daarmee volgens mij ook een rol in het idee dat Buffet heeft over spreiding. In deze video zegt hij dat iemand rijk kan worden met een portfolio van slechts drie geweldige bedrijven. Een van zijn uitspraken in deze video is: waarom zou je geld steken in het vijfendertigste goede bedrijf, terwijl je nog geld kan steken in een van jouw eerste, geweldige bedrijven? Voor mij duidelijk een referentie naar opportunity cost. Jouw eerste, geweldige bedrijf heeft een zeer grote kans op aanzienlijk beter rendement dan dat goede bedrijf waarin jij denkt te investeren vanwege diversificatie. Tenminste, als jij je huiswerk goed hebt gedaan bij die eerste bedrijven.

Ik zie gelegenheidskosten ook terug in het mantra 'betaal jezelf eerst' uit onder andere The Richest Man in Babylon en Rich Dad, Poor Dad. Dat geld dat je uitgeeft aan minder noodzakelijke dingen als je pas op het eind gaat nadenken over sparen of investeren, dat levert je op termijn flinke verliezen op, waarmee je die minder noodzakelijke dingen dan prima kunt betalen. Overigens helpt eerst investeren mij ook in het beperken van nutteloze impulsuitgaven. Als ik zie dat mijn bankrekening al leger is, dan zal ik mij eerder inhouden dan wanneer ik weet dat ik nog geld over heb. Dit typisch menselijk gedrag van uitgeven wat er is, zorgt voor veel gelegenheidskosten. Door eerst te investeren voor je andere uitgaven doet, bescherm je jezelf tegen deze drang. Hetzelfde geldt voor herinvesteren van je winsten en passieve inkomsten en extra investeren wat je extra binnenkrijgt door loonsverhogingen en dergelijke.

Deze opfrisser over gelegenheidskosten helpt mij om extra goed te kijken naar waar ik mijn geld in stop en hoeveel het mij nu oplevert. Wat is nu eigenlijk het verwachte (gemiddelde) rendement van mijn verschillende investeringsmogelijkheden? Zijn er misschien andere effecten naast rendement die een rol spelen? Zo blijf ik aflossen op de hypotheek van het appartement dat ik verhuur. Het rendement van een aflossing is op dit moment maar 4,1% op jaarbasis, terwijl ik bij indexbeleggen zo 10-15% per jaar aan rendement kan halen. Alleen die hypotheeklasten moet ik blijven betalen zolang er nog een restbedrag open staat. Dat verminderen geeft mij in mijn ogen een veel zekerdere vrijheid dan de potentiële winsten van indexbeleggen. Door deze hang naar zekerheid los ik sinds enkele maanden consequent af op een van de twee hypotheken die ik heb lopen. Daarnaast leveren de appartementen mij passief inkomen op. Dit maandelijks passief inkomen zorgt voor extra stabiliteit en de mentale rust die daarbij hoort.

Als tegenhangers heb ik twee extra opties aan mijn investeringsuniversum toegevoegd. Allereerst heb ik twee obligaties in Future Energy For All genomen. Deze bieden gegarandeerd 7% rente met uitkering per kwartaal. Dit is hoger dan wat ik krijg bij Crowdrealestate, mijn eerdere favoriet gezien de hoge zekerheid. Helaas zijn alle obligaties nu vergeven, dus blijft het voorlopig bij deze tweeduizend Euro. Daarnaast heb ik net een rekening geopend en mijn eerste inleggen gedaan bij Meesman. Ik heb recent over hun gelezen en met hun heb ik eindelijk een partij gevonden waar ik direct kan indexbeleggen zonder een broker. Het is ook een Nederlandse partij, wat voor mij ook meespeelt.

Ik heb mijn verschillende beleggingsopties nog eens opgeschreven met daarbij een rekenrendement en hoeveel een investering van duizend Euro mijn maandelijks (potentieel) oplevert. Zo is het voor mij rationeel in ieder geval duidelijk hoe ik mijn vermogen het snelst kan verhogen. Ik heb inmiddels ruim een ton netto vermogen na aftrek van alle schulden zoals hypotheken. Ik ben rijker dan ik ooit ben geweest. Dit is deels door toeval, maar grotendeels door een aantal bewuste keuzes die ik sinds 2016 heb gemaakt, toen ik bij mijn financiële problemen heb gezegd: dit nooit meer. Ik ben mij nu ook bewust dat ik nog tien tot vijftien jaar te gaan heb om mijn financiële vrijheid te organiseren met inkomsten uit werk als basis. Daarna is het te verwachten dat de kansen op opdrachten kleiner worden. En op termijn is er pensioen. Ik wil echter voor mijn pensioengerechtigde leeftijd stoppen met moeten werken. Qua passief inkomen zit ik nu bijna op de helft van wat ik nodig heb om op een eenvoudig welvaartsniveau te rentenieren. Om over vijf jaar richting tachtig procent van dat bedrag te gaan, helpt het om goed naar gelegenheidskosten te kijken. En om consequent te blijven investeren uiteraard. Want de eerste stelregel is: consequent investeren. De grootste gelegenheidskosten zijn diegene van geen investeringen doen.

No comments

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA